Để cài đặt được phần mềm này, quý khách thực hiện các bước sau:

Cần liên hệ Zalo tại website để nhận thông tin Tài khoản và OTP khi thực hiện

  1. Vào AppStore – Chọn biểu tượng Profile bên trái – Bấm Logout
  2. Dùng tài khoản do Vrobot cung cấp và Đăng nhập tại AppStore
  3. Liên hệ VRobot qua Zalo trên website để nhận mã OTP
  4. Vào AppStore Tải phần mềm Ecovacs Home
  5. Xóa phần mềm Ecovacs Home vừa tải từ AppStore
  6. Bấm vào link để tải app: Click Here

Dùng thông tin đăng nhập Ecovacs và sử dụng bình thường.

Lưu ý: Quay lại bước 1 và thoát tài khoản của Vrobot tránh trường hợp Tài khoản bị Hack và vô hiệu hóa Điện thoại. Vrobot miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Điện thoại Khách hàng bị khóa do lý do trên.